TEFT og ledere/hjelpere

TEFT for ledere og deg i hjelperrollen

Det er på høy tid å sette emosjonell helse i fokus på arbeidsplassen.

Hvordan kan TEFT-metoden bidra til et godt arbeidsmiljø?

Med TEFT-metoden og TEFT-kompasset restarter du deg selv raskt og effektivt fra stress, press og dårlig samvittighet. Du setter deg selv i fokus slik at du kan være den beste hjelperen, læreren og lederen for de du har ansvar og skal være noe for!

TEFT = Trygghet – Emosjonell intelligens – Følelser – Tillit

Hvor ofte er du på kurs for å finne større balanse mellom jobb og privatliv? Bli bedre kjent med og trygg på dine behov, verdier, håp og drømmer? Forstår bedre hvordan du kan unngå å havne i et krysspress mellom dine og andres behov, krav og forventninger?

Hvor ofte setter du deg selv i fokus uten dårlig samvittighet og følelsen av å være egoistisk?

Hvor ofte trener du på å gi slipp på negativt tankepress og stress og i stedet åpner opp for mer overskudd, kreativitet, mening og glede?

Hvor ofte trener du på å bli tydeligere og tryggere på å sette grenser og gi uttrykk for dine behov og meninger uten dårlig samvittighet og frykt for å avvise eller bli avvist?

Er du en hjelper, lærer eller er du en leder?

Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte både i jobb og privatliv, og de største kravene har du sannsynligvis til deg selv!

TEFT-metoden hjelper deg å bygge en solid indre plattform for trygg og tillitsfull kommunikasjon i deg selv og der igjen med omgivelsene gjennom å forstå og bli trygg på dine emosjoner og følelser. Energien og drivkraften bak alt. Og der igjen kunne møte andres behov og følelser på en god og respektfull måte.

Det handler om å se og forstå seg selv utenfra og andre innenfra.

Uansett hvilken rolle du har, alle har noe til felles. Du skal være noe for andre mennesker som vil påvirke deres liv, helse og utvikling. I det ligger det mye makt og innebærer stort ansvar.

Å være noe for andre, gå foran og vise vei, se muligheter, løsninger og skape noe nytt. Du skal ivareta, inkludere, involvere og respektere. Og først og fremst skal du skape et rom og en arena der den andre føler seg trygg og har tillit til deg.

I tillegg har mange ansvarsfulle roller i privatlivet. Er omsorgspersoner og hjelpere for barn, familie og andre i nære relasjoner.

Både i jobb og privatliv kreves det at du er synlig, tilstede og er der for andre. Du skal få frem det beste i deg selv og i dine omgivelser. Fordi du er en helt unik og viktig brikke i arbeidet for å skape et inkluderende samfunn med trygge arbeidsplasser, skoler og hjem der alle blir sett og hørt. Dette for at hvert menneske som enkeltindivid og som del av et større fellesskap skal ha det bra og utvikle seg og sitt potensiale.

Skal vi være noe for andre og skape noe nytt, må vi gå innover. Skal vi forstå hvordan og hva vi skaper og kommuniserer og hvordan det påvirker livet og omgivelsene, må vi se utover.

Dette krever både innsats, vilje og styrke.

Du har makt til å gjøre en forskjell

I kraft av din rolle som hjelper, lærer og leder ligger det makt. Makt til å gjøre en forskjell. Hver eneste dag og hvert eneste øyeblikk.

Dette motiverer og inspirerer mange til å velge disse yrkene og rollene. Så lenge vi føler oss motivert og inspirert, har overskudd og energi, er det noe av det mest meningsfulle mange kan gjøre. 

Men det kan også bli kilden til stort press og mye stress. Følelsen av å ikke strekke til, dårlig samvittighet, ikke se forandring og fremgang. Føle seg maktesløs, kan gjøre selv den mest optimistiske motløs. Følelsen av å løpe i et hjul som stadig blir større og går fortere, uten mulighet for å komme rundt kan gi alvorlige konsekvenser. Følelsen av å miste seg selv og ikke ha noe å gi. Brenne lyset i begge ender.

Sett deg selv i fokus

Å sette seg selv i fokus er for mange vanskelig og føles egoistisk. Men for at du skal kunne være noe for andre, må du først og fremst være noe for deg selv. 

Når du forstår dine egne behov, møter og forstår dine følelser på en trygg og tillitsfull måte, handler det om at du kjenner og respekterer din egen emosjonelle kraft og energi. Det er denne energien som får hjulet til å gå naturlig rundt, og det er denne energien som forteller deg hva du har behov for.  Dette for at du igjen kan møte dine omgivelser på en god, åpen, trygg og tillitsfull måte.

Det handler om kommunikasjon og samarbeid. Først og fremst hvordan du kommuniserer og samarbeider med deg selv, og der igjen med dine omgivelser.

TEFT-metoden viser deg hvordan du kan restarte og sette deg selv i fokus på en trygg, effektiv og tillitsfull måte. Det bidrar til at du er forankret i navet, midten av livshjulet, så det igjen går naturlig rundt ved at du ser og forstår hva som er mest hensiktsmessig og fornuftig å gjøre akkurat her og nå. Du står i din egen kraft, styrke og energi uten å brenne deg selv eller omgivelsene dine ut. 

TEFT står for:

«Evne til instinktivt og raskt å skjønne en sammenheng eller situasjon, og til å gjøre det riktige og mest fordelaktige akkurat her og nå!»

TEFT-metoden er en modell og et kompass som bidrar til at du blir mer bevisst på den makten og kraften du har til å ta de valgene du kjenner er riktig i øyeblikket her og nå.

Du vil lettere se sammenhenger, forstå situasjonen og gjøre det riktige og mest fordelaktige i øyeblikket her og nå.

TEFT-metoden er et felles, universelt kommunikasjons- og samarbeidsverktøy som involverer og ivaretar alle. Den er dyptgående, favner og belyser både detaljer og sammenhenger. Den kan brukes og forstås av alle uavhengig av kjønn, alder, posisjon, rolle, religion og etnisitet.

– Lykke handler ikke om rikdom, berømmelse eller om å jobbe hardere og hardere. Gode relasjoner er det som gjør oss lykkeligere og friskere. Ferdig snakka.

Robert Waldinger
%d bloggere liker dette: