TEFT modellen

Det viktigste du kan gi andre er din tilstedeværelse.
– Robin Sharma

Et verktøy som hjelper deg å kommunisere tydelig, tillitsfullt og helhetlig

Det handler om kommunikasjon. Først og fremst hvordan du kommuniserer meg deg selv, og der igjen med dine omgivelser.

Visste du at allerede fra vi fødes er 70% av alle våre følelser negative og at dette danner grunnlaget for hvordan vi kommuniserer?

Rundt 20% av det vi kommuniserer oppfattes gjennom ordene vi bruker. Resten kommuniserer vi gjennom kroppsspråk, tonefall og blikk og på andre non-verbale måter.

Å få tanker, følelser, ord og handling til å være samstemt i det vi uttrykker, er en stor kunst. Først og fremst fordi vi ikke kommuniserer godt og samstemt med oss selv. Har du noen gang tenkt en tanke, følt noe annet og sagt og gjort det helt motsatte? Og har du noen gang sagt det du mener til en annen, og det har blitt oppfattet på en helt annen måte?

For å kommunisere klart og tydelig med våre omgivelser, er det en forutsetning at du først og fremst kommuniserer godt med deg selv. 

Snakker du med deg selv på samme måte som du gjør til en god venn eller noen du bryr deg om?

TEFT-metoden er et enkelt og universelt kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe deg til å bli mer bevisst på hvordan du kommuniserer, hva du ønsker å kommunisere, og hvordan du bedre kan forstå, se og møte dine omgivelser på en god, hensiktsmessig og utviklende måte.

Er du en leder?

Er du en leder? Tenker du på deg selv som en leder? Eller tenker du at en leder må være en som jobber i en bedrift eller organisasjon og har ansvar for andre mennesker?

Alle er ledere. Også du. Først og fremst i ditt eget liv. I tillegg er mange av oss ledere som foreldre, trenere og i jobbsammenheng. Hvordan forvalter du ditt lederskap? En god leder er bevisst på at alt er kommunikasjon. God og tydelig kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Er du en leder som er bevisst på hvordan du kommuniserer, først og fremst med deg selv?

TEFT er et ledelses- og kommunikasjonsverktøy som hjelper deg til å forbedre og tydeliggjøre kommunikasjon i relasjoner. Den fungerer som et kompass og hjelper deg til å forstå hvor du står når du møter en utfordring eller noe du kjenner er vanskelig.

Modellen er utviklet og brukt av Mennesket i Fokus siden 2010. Den er grunnmuren i alle våre kurs, samt i veiledning og terapi for enkeltpersoner og par. Vi har ikke funnet opp hjulet på nytt, men vi bruker det som en grunnstamme og et fundament. TEFT-modellen er bygget opp som en sirkel, livets sirkel, satt sammen på en helhetlig måte, som alltid er i bevegelse og endring. Hvert eneste øyeblikk har vi en ny mulighet til å gjøre et helt nytt valg. Dess mer vi er bevisst at vi har et valg, jo mer kan vi velge det som kjennes og er mest hensiktsmessig akkurat her og nå.

I midten ser du senteret, punktet der du kan nullstille og restarte deg selv. Det røde området står for beskyttelse og kontroll, det som trigges av frykt, krav, press og stress. Det turkise området står for glede, nysgjerrighet, lek og interesse.

Hvordan er din hverdag? Velger du ut fra glede, nysgjerrighet, lek og interesse, eller velger du ut fra det som er trygt og du har kontroll på?

Se for deg at du kjører en bil. Bak deg kommer en annen bil i høy fart tett opp i deg, før den hiver seg ut og suser forbi deg i høy fart. Hvordan reagerer du? Blir du hissig og skremt og lirer fra deg noen saftige banneord? Eller forholder du deg rolig og behersket, tenker det ikke har noe med deg å gjøre, og fornøyd nynner videre på låten du hører på radioen som om ingen ting har skjedd?

Hvor i TEFT-modellen vil du plassere deg selv? På den røde siden full i adrenalin og oppkavet etter den ubehagelige opplevelsen? På den turkise, fullstendig uanfektet av det som skjer rundt deg? Eller er du i midten i den gule sirkelen med tanker, ord, følelser og handling i full harmoni, oppmerksom på det som skjer rundt deg, men ikke fanget av det?

TEFT-modellen gir deg det nødvendige pusterommet fra det intuitive underbevisste oppfatter en hendelse til den bevisste hjernen kobles på. På den måten kan du respondere, handle og kommunisere hensiktsmessig ut fra den reelle hendelsen og situasjonen med tanker, følelser, ord og handling mest mulig i samhandling.

Målet med modellen er å gjøre deg mer bevisst på hva som er hensiktsmessig, fornuftig og mulig å gjøre akkurat her og nå.

Hvert eneste øyeblikk har vi en gylden mulighet til å ta gode valg, men veldig ofte handler vi på impuls og autopilot ut fra tidligere erfaringer og opplevelser. Så lenge vi føler oss optimistiske og positive, handler vi på en mer åpen og imøtekommende måte, og det meste går bra, men i det øyeblikket vi reagerer ut fra krav, stress og press, handler vi ofte ut fra gamle innlærte reaksjonsmønstre (autopilot), som ofte ikke er hensiktsmessige og relevante i forhold til den aktuelle situasjonen der og da.

Ved å nullstille og restarte deg selv, forstå hvor du er emosjonelt før du kommuniserer og handler med omgivelsene, vil du ha en større forutsetning til å se det større bildet. Du vil handle og kommunisere på en mer hensiktsmessig og konstruktiv måte. Det handler om å få kontakt med dine emosjoner og forstå hva de forsøker å formidle til deg, for der igjen å ta et bevisst og hensiktsmessig valg.

Gjennom å lære og bruke TEFT-metoden vil du bli mer bevisst på hvordan du kan lytte til din egen energi, emosjoner, forstå hva du har behov for og på den måten ta bedre, bevisste avgjørelser og handlinger. Dette fungerer like godt i hjemmet som på jobb. TEFT-metoden oppleves av mange som et livsmestringsverktøy.

Les også om

TEFT på jobben

TEFT ivaretar og videreutvikler systemer, mennesker og bedriftskulturen og integrerer det beste fra to tradisjonelle ledelsesteorier: Tradisjonelt- og Transformerende lederskap.

TEFT og ungdom

Ungdom trenger også verktøy i stormene som følger denne perioden. Vi skreddersyr kurs tilpasset denne gruppen.

TEFT i hjemmet

I en krevende og hektisk hverdag er det lett å glemme seg selv. I stedet er vi mer fokusert på å ta vare på og være noe for andre, og vi forventer å innfri krav og nå nye mål både i jobb, skole og privatliv.


Møt frykten. Vær mer aktiv. Pass på hva du drikker.

Dean Burnett, The Guardian


%d bloggere liker dette: