TEFT og selvutvikling

TEFT som verktøy i selvutvikling

Hvordan kommuniserer du med deg selv?

Selvutvikling – personlig utvikling

Evne til instinktivt og raskt å forstå en sammenheng eller situasjon, og gjøre det riktige og mest fordelaktige her og nå.

Det eneste vi kan være sikker på er at alt er i endring. Dagen i dag vil aldri bli den samme som dagen i går, eller i morgen. Dette kan kanskje virke skremmende og uforutsigbart, men det gledelige er at hver dag og hvert øyeblikk har et helt unikt potensiale i seg. Og det har du også!

Spørsmålet er hvordan bruker vi potensialet

Alt og alle er i kontinuerlig forandring og bevegelse, men vi er det ikke alltid like bevisst. På kort sikt ser vi ikke alle endringer som skjer. Mye av det vi møter og gjør går på autopilot og innarbeidede rutiner. Vel og bra da det gjør oss mer effektive og systematiske og kan bruke energi på andre ting som krever mer fokus eller bare kan la tankene få sveve.

Faren er at vi kan ta det som skjer som en selvfølge. Vi stiller ikke spørsmål ved om det er hensiktsmessig, fornuftig og det vi egentlig ønsker å gjøre. På lengre sikt kan vi se at mye av det vi har gjort har vært å ivareta og videreføre det kjente og trygge. Det vi er opplært til og som forventes av oss. Ikke nødvendigvis det vi egentlig har drømt om og ønsket oss. Noe har vi tatt til oss og videreført bevisst. Annet har vi forsøkt å endre på, men som vi i et større perspektiv ser har vært at vi viderefører det samme, bare i en litt annen form og innpakning. Slik går dagene, og slik skaper vi det livet vi lever.

Det vi er bevisst kan vi gjøre noe med

Noen ganger skjer endringene gjennom fornyelse og utvikling til det beste for oss selv og omgivelsene. Andre ganger skjer endringer gjennom stagnasjon og tilbakegang som for eksempel kroppen. Sannsynligvis er den ikke like lett og smidig når vi er 50 som da vi var 15 år. Det krever en del for å være i nærheten av det, men er vi bevisst på å ivareta den på best mulig måte, vil vi ha en bedre forutsetning for å føle oss frisk og rask enn om vi lar det skure og gå. Når vi er det bevisst, har vi et valg, og det vi er oss selv bevisst har vi mulighet til å gjøre noe med, mens det vi ikke er bevisst, gjør noe med oss.

Det handler først og fremst om deg

Selvutvikling og personlig utvikling handler om å bli bedre kjent med deg selv. Være i vekst og utvikling istedenfor stagnasjon og tilbakegang. Være nysgjerrig og interessert i det som skjer i og med oss, istedenfor å benekte og forsøke å være eller gjøre noe annet enn det som egentlig er riktig og viktig for oss.

Ved å bli bedre kjent med oss selv. Være bevisst hva som er våre verdier og hva vi ønsker å få ut av livet, vil vi sette en tydeligere kurs og retning.

Det betyr ikke at vi bare møter solskinnsdager og svever på en rosa sky. Det betyr at vi våger å møte det som skjer i og med oss med et åpent, nysgjerrig og interessert sinn, istedenfor å gå til kamp, yte motstand, stikke av og bli handlingslammet.

En ting er å ha en tanke om hva som er viktig og riktig for oss selv. En annen ting er å styre og handle i den retningen vi ønsker, gjennom alt som skjer i og med oss i hverdagen og i livet. Gjennom alle menneskemøter og alle små og store hendelser som skjer med oss. Det handler om å forstå hva som egentlig styrer oss. Det som ligger bakenfor alt vi gjør og erfarer. Følelsene og den emosjonelle energien.

«Alle dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet.»

Et sitat ofte brukt i minnetaler. Stunder der vi stopper opp, reflekterer, føler og søker. Om hva som har vært og hva som ikke lengre er. Hva som kunne ha vært og aldri ble. Stunder der vi kjenner på sår, tap og savn. Som noen ganger røsker oss ut av gamle spor. Tvinger oss inn i øyeblikket her og nå, og endrer oss for alltid. Spesielt om det skjer plutselig og uventet. Det gjør noe med oss og den følelsen vi hadde av å føle oss trygg i livet.

Hvor er tryggheten?

Tanker og følelser er ofte fokusert om forventninger. Forventninger om hva som skal og kan skje i fremtiden, eller hva som har eller ikke har skjedd i fortiden. Så lenge forventninger er fylt med glede, håp, fremtidstro og aksept, er livet naturlig i flyt med omgivelsene.

I det øyeblikket og de situasjonene tanker og følelser begrenses og låser oss i forventede betingelser skjer det noe i oss. Kapasiteten for å se nye muligheter, være nysgjerrig, åpen og ha tillit til at det vil ordne seg reduseres. Den intuitive bevegelsen og veksten begrenses. Kort sagt den naturlige energiflyten blokkeres.

Dette skjer oftere enn vi aner. Vi tror gjerne at vi tar fornuftige og rasjonelle valg, men i øyeblikket her og nå er det hovedsakelig våre innlærte emosjonelle reaksjons- og handlingsmønstre som styrer oss. Dette er uavhengig av om vi handler ut fra positive eller negative følelser.

Når vi føler oss trygg og ivaretatt, strekker vi oss utover, drevet av en iboende nysgjerrighet og utforskertrang. Dette ser vi tydelig hos små barn der de strekker seg mot tærne for å utforske og lære de å kjenne. Og etter hvert som vi vokser og er trygge, øker utforskertrangen.

Men så kommer frykten og det usikre inn i livet. Vi begrenses og begrenser for å holde oss trygg og gjøre det riktige. Det naturlig lekne, barnlige og nysgjerrige krymper og forsvinner i det som er fornuftig og forventet. Det kreative uttrykket forsvinner.

Kreativitet

Alle mennesker er naturlig kreative. Vi lærer verden å kjenne gjennom våre sanser og erfaringer. På den måten skaper vi vår egen forståelse og historie som forteller hvem vi er og hvordan verden er.

Noe av det vi opplever og erfarer kjennes godt og riktig. Annet kjennes feil og vanskelig, men så lenge vi har følelsen av å kunne endre og påvirke det som skjer, fortsetter vi å skape historien. Det er gjennom den vi skaper oss selv og dette kommer kreativt til uttrykk gjennom vårt behov for å skape forandring og fornyelse.

Hva har du behov for å forandre og fornye?

Menneskets dypeste behov er å bli sett. Sett for den vi egentlig er. Vårt behov for å bli sett gjennom vår unike måte å uttrykke oss om og i livet.

Det betyr ikke at alle skal uttrykke seg kreativt gjennom kunst og kultur. Det kan like gjerne være å føle seg sett, hørt og verdsatt gjennom alle små og store handlinger og møter i løpet av en helt vanlig hverdag. I alle våre små og store gjøremål og handlinger.

Å finne hva som er viktig for deg å forandre og fornye, og se hvordan du uttrykker og skaper dette i livet, er å forstå din egen kreativitet.

Kjenn din historie – realiser deg selv

Det sies at hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden.

Vi skaper ut fra det som er kjent og trygt, uavhengig av om det er godt eller dårlig for oss. For å vite om vi bare gjentar historien, kanskje bare i en litt annen innpakning, må vi kjenne den. Det vil si at vi må ha en følelse av den. Følelse av om den er riktig og viktig å ta med videre, eller om det er noe vi vil endre på.

Det betyr ikke at vi må vite og forstå alt som har skjedd i livet. Skal vi forstå og bearbeide alt vi har av tap, sår, smerte og lidelse før vi kan realisere oss selv og leve det livet vi dypest sett drømmer om, kan det være ekstremt krevende.

Å realisere seg selv handler ikke om å oppnå suksess og materielle goder, men å kjenne at livet du lever har betydning og utgjør en forskjell. Det er bare du som vet hva det betyr og innebærer.

Ved å bli bedre kjent med og trygg på deg selv. Forstå og møte det følelsesmessige og emosjonelle mønsteret du bærer med deg, vil du gjennom dette bruke ditt indre kompass. Kjenne hva som er viktig og betyr noe for deg og hva som er uviktig og feil for deg.

Vi trenger noen å speile oss i

Å gjøre dette arbeidet alene er ikke alltid like enkelt. Det er lett å gå seg vill, eller ikke gå i det hele tatt.

Gjennom våre kurs og i vår veiledning lærer du TEFT-metoden. Du vil få et dyptgående verktøy og kompass som kan hjelpe deg å restarte for raskt å komme i fokus og kontakt med ditt senter og innerste behov så du kan realisere og bli sett slik du egentlig ønsker, igjen og igjen.

Du får et verktøy som er i bevegelse og rytme med deg selv. Som hjelper deg å finne tryggheten og tilliten, først og fremst til deg selv gjennom den emosjonelle og følelsesmessige forståelsen. Og der igjen være bedre rustet og i stand til å møte dine omgivelser på en trygg og tillitsfull måte. Med hodet og hjertet på riktig plass!

 Det er ikke mulig å være lykkelig hele tiden. Tvert imot, om man øker forventningen om å føle seg lykkelig, vil man gruble enda mer over det som ikke gjør en lykkelig. Å forsøke å skape sin egen lykke er kontraproduktivt. Å søke etter enda mer lykke, fører til enda mer søking. Opplever vi derimot en dypere mening, trenger vi ikke fylle på hele tiden.

Ida Hallgren

%d bloggere liker dette: