Mennesket må videreutvikles

Har du tenkt over hva en leder er? Kan det være du har et lederansvar du ikke tenker over? Foreldre, alle som jobber med barn, personalansvarlige, trenere, – og ikke minst leder for deg selv. «Du kan ikke ta andre lenger enn du har tatt deg selv.»– Randi T. Nordvik En god leder skapes gjennomFortsett å lese «Mennesket må videreutvikles»

Vennskap og gode relasjoner forlenger livet

For å vokse og utvikle oss som menneske på en helhetlig og god måte, er vi avhengig av å være i samspill med omgivelsene. Speile oss i hverandre, utfordre og la oss bli utfordret. Å utvikle den emosjonelle intelligensen er en forutsetning for å kunne være i samspill med våre omgivelser på en god og utviklende måte.

Kan dette året bli et år med mindre stress, press, krav og trøtthet?

Det er mye vi skal mestre og det er mye vi skal møte, men dagen i dag kan likevel bli vår beste dag! Randi T. Nordvik har skrevet innlegg for Fagbloggen om hvordan du kan få en bedre start på året. «Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag – denFortsett å lese «Kan dette året bli et år med mindre stress, press, krav og trøtthet?»