Artikler

«Mennesket må utvikles, ellers overtar maskinene.»
– Stephen Hawking

– Vi må snakke om «småskala-ondskapen»

Vi kan alle bidra til dehumanisering ved å vitse om, krenke, eller på andre måter undergrave våre sårbare tjenestemottakeres grunnleggende følelser og behov. Mange av oss har dratt en vits på bekostning av en tjenestemottaker. arbeidsmiljøet?

Hvordan kan «hvorfor» redde liv?

Hva kan ett ord gjøre med et menneske? Hva kan ett ord gjøre for et menneske? Kan det være godt, kan det være vondt, kan det åpne opp for noe nytt av betydning, eller kan det føre til motstand, stagnasjon og tilbaketrekking? 

Ledere og hjelpere må holde hodet kaldt og hjertet varmt

I krisetider trenger vi ledere og hjelpere som holder hodet kaldt og hjertet varmt. Som raskt og instinktivt forstår en situasjon og vet hva de skal gjøre. Ledere og hjelpere som har TEFT. TEFT for å forstå hva som er riktig, og hva som er riktig å ikke gjøre. Forstår når det er tid for…

Mennesket må videreutvikles

Har du tenkt over hva en leder er? Kan det være du har et lederansvar du ikke tenker over? Foreldre, alle som jobber med barn, personalansvarlige, trenere, – og ikke minst leder for deg selv. «Du kan ikke ta andre lenger enn du har tatt deg selv.»– Randi T. Nordvik En god leder skapes gjennom…

Vennskap og gode relasjoner forlenger livet

For å vokse og utvikle oss som menneske på en helhetlig og god måte, er vi avhengig av å være i samspill med omgivelsene. Speile oss i hverandre, utfordre og la oss bli utfordret. Å utvikle den emosjonelle intelligensen er en forutsetning for å kunne være i samspill med våre omgivelser på en god og…


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggere liker dette: