Artikler

«Mennesket må utvikles, ellers overtar maskinene.»
– Stephen Hawking

Kurs i TEFT-metoden høsten 2022

Ønsker du en høst med mindre stress og press og mer overskudd og glede? Ditt valg:
Alternativ 1) Fortsett som før
Alternativ 2) Kom på et nytt nivå. Ta styring i din hverdag og ditt liv!

– Vi må snakke om «småskala-ondskapen»

Vi kan alle bidra til dehumanisering ved å vitse om, krenke, eller på andre måter undergrave våre sårbare tjenestemottakeres grunnleggende følelser og behov. Mange av oss har dratt en vits på bekostning av en tjenestemottaker. arbeidsmiljøet?

Hvordan kan «hvorfor» redde liv?

Hva kan ett ord gjøre med et menneske? Hva kan ett ord gjøre for et menneske? Kan det være godt, kan det være vondt, kan det åpne opp for noe nytt av betydning, eller kan det føre til motstand, stagnasjon og tilbaketrekking? 

Vennskap og gode relasjoner forlenger livet

For å vokse og utvikle oss som menneske på en helhetlig og god måte, er vi avhengig av å være i samspill med omgivelsene. Speile oss i hverandre, utfordre og la oss bli utfordret. Å utvikle den emosjonelle intelligensen er en forutsetning for å kunne være i samspill med våre omgivelser på en god og utviklende måte.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggere liker dette: