Artikler

«Mennesket må utvikles, ellers overtar maskinene.»
– Stephen Hawking

Vennskap og gode relasjoner forlenger livet

For å vokse og utvikle oss som menneske på en helhetlig og god måte, er vi avhengig av å være i samspill med omgivelsene. Speile oss i hverandre, utfordre og la oss bli utfordret. Å utvikle den emosjonelle intelligensen er en forutsetning for å kunne være i samspill med våre omgivelser på en god og utviklende måte.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.